Nissan Leaf Modelinin Parlaması ve Fosforesans Malzemeler

Nissan Leaf Modelinin Parlamasının sırrı nedir? Nissan Leaf araçlarının parlamasına sebep olan nedir? Fosforesans nedir? Fosforesan pigment kullanım alanları nerelerdir? Disprosyum elementinin özellikleri nelerdir? Stronsiyum elementi simgesi nedir? Stronsiyum Atomu atom numarsı nedir? evropiyum simgesi? evropiyum elementi özellikleri nelerdir?

0
442

NISSAN LEAF MODELİNİN PARLAMASININ SIRRI

Nissan, ilk olarak 2010 yılında üretimine başladığı elektrikli otomobili Leaf’ın göze oldukça hoş görünen yeni bir modelini tanıttı. Tanıtılan model, karanlıkta parlayabilen özel kaplamasıyla tüm dikkatli gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Araba gündüz aldığı ışıma enerjisini gece yayıyor. Bu parlamanın sırrı fosforesans pigmentlerdir.

Nissan Leaf'in gece görünümü
Nissan Leaf’in gece görünümü

FOSFORESANS PİGMENTLER

Genellikle yol kenarlarındaki trafik tabelalarında ve fabrika çalışanlarının kıyafetlerinin kol ve bacak kısımlarında bulunan, karanlıkta daha rahat gözükmesi için çeşitli pigmentler kullanılır.Bu pigmentler aldığı ışık enerjisini içindeki elektron hareketleriyle tekrar geri verir. Bu geri verme şekli süre bakımından incelendiğinde ikiye ayrılabilir.

Işık kaynağı uzaklaştırıldıktan sonra, eğer ışıma duruyorsa ortaya çıkan ışıldama flüoresans, ışıma devam ediyorsa fosforesans olarak  adlandırılır.

İngiliz pro-teq şirketi ilk olarak kamu alanları gibi yerlerin aydınlatılması için starpack ürününü geliştirdi.Ürün gündüz topladığı ışımaları gece yayıyor.

Ürün ilk olarak  İngiltere’de bir parka uygulanmıştır. Sırasıyla  poliüretan polimerifosforesans pigmenti ve daha sonra koruyucu bir şeffaf yüzey olmak üzere 3 katmanda uygulanmıştır. Işın yayınımı 10 saaatten fazladır ve gece parkın aydınlanması sağlanmıştır.

fosforesans pigmentler
fosforesans pigmentler

Fosforesans pigmentleri SrAl2O4, CaAl2O4 ve BaAl2O4 farklı matris malzemeler olarak seçilmiş, aktivatör ve yardımcı aktivatör olarak nadir toprak elementlerinden (Eu, Dy) oluşur.

Fosforesans ürünler geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan en etkin olanı mavi-yeşil ışık yayabilen SrAl2O25:Eu+2, Dy+3 fosfor eldesidir.

fosforesans örnek gündüz
fosforesans örnek gündüz

fosforesans örnek gece

fosforesans örnek gece görünümü

STRONSİYUM

Stronsiyum, atom numarası 38 olan, gümüşümsü beyaz metalik katı bir elementtir. Sembolü Sr‘dir. Toprak alkali metaldir.
Kimyasal olarak son derece reaktiftir.

EVROPİYUM

Sembolü  Eu ve atom numarası 63’dür.
Gümüşi bir metal kolaylıkla havada ve suda okside olur. genellikle oksidasyon durumu +3 ancak oksidasyon durumu +2 de yaygındır.

DİSPROSYUM

Sembolü Dy ve atom numarası 66’dır
Nadir toprak elementlerinden biridir. Metalik, parlak gümüş renklidir. Oda sıcaklığında havada tepkimeye girme eğilimi düşüktür. Disprozyumun karakteristikleri ufak safsızlıklarda bile değişim gösterir.

1s 2

2s 2    2p 6

3s 2    3p 6    3d 10

4s 2    4p 6    4d 10    4f 7

5s 2    5p 6

6s 2

Eu elementi elektron dizilimi

Bohr atom modeline göre, çekirdeğe en yakın enerji seviyesine dairesel hareket yapan elektron kararlıdır, ışık yaymaz. Elektrona yeterli enerji verilirse elektron bulunduğu enerji seviyesinden daha yüksek enerji seviyesine sıçrar. Atom bu durumda kararsızdır. Kararlı hale gelmek için elektron tekrar eski enerji seviyesine dönerken almış olduğu enerji seviyesine eşit enerjide bir foton (ışın taneciği / dalgası) fırlatır. Atom bu şekilde ışıma yapar.

fosforesans malzemenin eletron düzeyinde taşımayla olan ışımanın gösterimi
fosforesans malzemenin eletron düzeyinde taşımayla olan ışımanın gösterimi

Eu+2’nin 4f elektronları, en dış kabuğun kalkan görevi görmesi dolayısıyla, yapıdaki değişikliklere karşı güçlü olmasına rağmen, 5d elektronları bu değişimlerle kolayca ayrılabilir. Böylece, Eu+2 iyonları çeşitli kristal bölgelerde farklı görünür ışıkları yayabilirler.

Eu+2 iyonunun uyarılması ile boşluklar ortaya çıkar ve ikincil aktivatör Dy+3 tarafından da boşluklar doldurulur.

fosforesans maddenin ışıması şematik gösterim
fosforesans maddenin ışıması şematik gösterim

Yazı hakkında düşüncelerinizi ve sorularınızı yazabilirsiniz...