Lehim Nedir ? Lehim Çeşitleri Nelerdir ?

0
3147

Lehimler, iki veya daha fazla bileşen (genellikle diğer metal alaşımları) bağlamak veya katılmak için kullanılan metal alaşımlardır. Elektronik endüstrisinde fiziksel olarak devreleri bir arada tutmak için yaygın olarak kullanılırlar. Çeşitli bileşenlerin genleşmesine ve daralmasına, elektrik sinyalleri iletmesine ve üretilen herhangi bir ısıyı dağıtmasını sağlamalıdırlar.

Birleştirme işlemi, lehim malzemesinin eritilmesi ve birleştirilecek bileşenler arasında akmasına izin vererek (eriyip kalmamaktadır) gerçekleştirilir. Son olarak, katılaştıktan sonra, bu bileşenlerin tümü ile fiziksel bir bağ oluşturur. Geçmişte, lehimlerin büyük çoğunluğu kurşun-kalay alaşımları olmuştur. Bu malzemeler güvenilir ve ucuzdur ve nispeten düşük erime sıcaklıklarına sahiptir.

En yaygın kullanılan lehimler, ağırlıkça % 63 Sn – % 37 Pb içeren bir bileşime sahiptir ve yaklaşık 183 ° C erime sıcaklığına sahiptir. Bu alaşım genellikle ötektik kurşun kalay lehimi olarak adlandırılır. Maalesef, kurşun hafif toksik bir metaldir ve elektronik atıklardan doğaya geçen atıkların çevresel etkileri konusunda ciddi endişeler vardır ki bunlar, düzenli depolama alanlarından yeraltı sularına sızıntı yapabilir veya yakılırsa havayı kirletebilir.

Sonuç olarak, bazı ülkelerde, kurşun içeren lehimlerin kullanımını yasaklayan yasalar çıkarıldı. Bu, diğer şeylerin yanı sıra nispeten düşük erime sıcaklıklarına (veya sıcaklık aralıklarına) sahip olması gereken kurşunsuz lehimlerin geliştirilmesini zorladı. Bunların çoğu nispeten düşük konsantrasyonlarda bakır, gümüş, bizmut veya antimon içeren kalay alaşımlarıdır.

Çeşitli kurşunsuz lehimlerin kompozisyonları ve sıvı ve katılaşma sıcaklıkları aşağıda listelenmiştir. İki tabaka halinde lehim de bu tabloda bulunmaktadır. Erime sıcaklıkları (veya sıcaklık aralıkları), bu yeni lehim alaşımlarının geliştirilmesi ve seçimi için faz diyagramlarından elde edilen bilgiler açısından önemlidir.

kurşunlu ve kurşunsuz lehimlerin erime ve katılaşma sıcaklıkları
kurşunlu ve kurşunsuz lehimlerin erime ve katılaşma sıcaklıkları

Sağlığa ve çevreye zararlarının minimum olmasıyla çocukların oyuncaklarında ve diğer bir çok özel uygulamalarda kurşunsuz lehim giderek yaygınlaşmaktadır.

Yazı hakkında düşüncelerinizi ve sorularınızı yazabilirsiniz...