Site icon Mühendis Alemi

Kaynakta Karbon Eşdeğeri Nedir ?

boru kaynak

boru kaynak

Karbon Eşdeğerleri (CEV ve CET)

Kaynakta çeliğin sertleşme eğilimini belirten bir değer sayısının bulunması ve bununla çeliğin bileşimine dayanarak kaynak kabiliyetinin belirten bir formülün elde edilebilmesi için bir çok çalışmalar yapılmış ve alaşım elementlerinin verdiği eş değerle de karbon miktarı saptanmıştır. Bu şekilde saptanan ve çeliğin bileşimindeki alaşım elementlerinin oluşturduğu sertliğe eş sertliği veren C miktarına karbon eşdeğeri denir.

CEV Değeri

Normal soğutulmuş ısıl işlem uygulanmamış çeliklerin kaynağında kullanılan karbon eş değeri formülüdür. Karbon eşdeğeri ile ilgili bir çok formül geliştirilse de en yaygın olanı ve kullanılanı aşağıda verilen Milletler arası Kaynak Enstitüsünün kabul ettiği formüldür.

cev değeri formülü

Element değerler (%) olarak alınmalıdır.

CET Değeri

Isıl işlem uygulanarak hızlı soğutulmuş çeliklerin kaynağımda kullanılan karbon eş değer formülüdür.

cet değeri formülü

Element değerleri (%) olarak alınmalıdır.

Karbon Eşdeğerine göre ön tav sıcaklıkları

Çeliğin kimyasal kompozisyonundan yararlanarak hesapladığımız karbon eşdeğeri bize çeliğin bir bakıma sertleşme ölçüsünü verir. Bu yüzden sertleşme eğilimi yani karbon eşdeğeri yüksek çelikleri ön tavlama yaparak sertleşme eğilimlerini azaltmamız gerekebilir.

C Değeri

Ön Tavlama Sıcaklığı(oC)

Ceş < 0,45

Ön tavlamaya gerek yoktur.

0,45 – 0,60

100 – 200 oC

Ceş > 0,60

200 – 350 oC

Tablo. Cdeğerlerine göre ön tavlama sıcaklıkları

Kaynak tavlamadan sonra ve parça sıcak halde yapılır.

Exit mobile version