Ferrokrom Nasıl Üretilir ? Nerelerde Kullanılır ?

Ferrokrom nedir? Ferrokrom nasıl üretirlir?Ferrokrom nerelerde kullanılır sorularının cevaplarını arayacağız bu makalemizde.

1
3968

FERROKROM

Krom ve demir metallerinden elde edilen ve içerisinde % 45-90 oranında krom bulunduran alaşımlardır. Yoğun olarak demir çelik sanayiinde paslanma ve korozyon önleyici, mukavemet arttırıcı olarak kullanılır.

FERROKROM ÜRETİMİNDE HAMMADDE HAZIRLAMA

Ferrokrom üretiminde hammadde olarak roş kromit, konsantre kromit, boksit, kuvarsit, kok kömürü ve ark yapımı için soderberg kullanılmaktadır. Ferrokrom üretiminde kullanılan hammaddelerin düzenli kimyasal bileşimi ve istenilen fiziksel özelliklerde olması verim açısından çok önemlidir. Ferrokrom üretiminde kullanılacak kromitin Cr/Fe oranının 3:1 olması oldukça önemlidir. Çünkü bu oran daha düşük bir değerde olduğu zaman, % 60-70 lik standart ferrokrom alaşımı elde edilemez. Demir miktarının fazla oluşu, refrakterleri ısıya ve korozyona daha dayanıksız hale getirir.

1) Cevher

Ekonomik olarak krom metalinin üretilebildiği tek mineral Kromittir.

1) Metalurjik Kromitler (Yüksek Krom=%46-55Cr2O3 Cr/Fe:2/1)

2) Kimyasal Kromitler (Yüksek Demir=%40-46Cr2O3 Cr/Fe:1.5-2/1)

3) Refrakter Kromitler (Yüksek Alüminyum=%33-38Al2O3 Cr/Fe:2-2,5/1 )

Kimyasal Formülü: FeO.Cr2O3

 2) Cüruf Yapıcılar

Kuvarsit (Çakmak Taşı):

Prosese beslenecek olan cevherdeki MgO oranı %15-24, SiO2   oranı ise %6-12 arasındadır. Yani SiO2  oranı düşüktür. Ferrokrom üretimi esnasında oluşacak cürufta MgO/SiO2 oranının 1’e yakın olması için şarza kuvarsit atılır.

Boksit:

Beslenecek kromit cevherinde MgO oranı Al2O3 oranından yüksektir.  Oluşacak curufta MgO/Al2O3 oranı   1-1.5 arası olması istenir. Bu amaçla şarza boksit katılır.

Not: Boksit beslemesi gerekli hallerde yapılır.

3) İndirgeme Malzemeleri

Soderberg:

Ark-direnç fırınlarında elektrot malzemesi olarak kullanılmaktadır. Soderberg, kalsine edilmiş antrasitin zift ile karıştırılması sonucu elde edilmektedir. Bir ton ferrokrom üretimi için soderberg tüketimi 25-35 kg’dır.

4) Kok Kömürü

Kok kömürü indirgeyici (redüktan) malzeme olarak fırına beslenir. Yanma işlemi için gerekli kok boyutları 5-20mm aralığındadır.

  • Kimyasal Analizi:

    metalurjik kokun kimyasal analizi
    metalurjik kokun kimyasal analizi

FIRINLARIN BESLENMESİ

Fırınların kapasitelerine ve teknolojilerine göre termodinamik  hesaplamalarla hazırlanan reçetelere uygun karışımlar tartılır ve bantlar yardımıyla fırın üstü silolarda beslemeye hazır bir şekilde tutulur. Fırın üst silolarında bekletilen hammadde karışımı, fırın içerisine şutlar vasıtasıyla beslenir.

       1 ton ferrokrom üretimi için fırına girdi miktarı:

Yüksek Karbonlu

    Konsantre Kromit  : 1260 Kg

    Parça Kromit          : 1030 Kg

    Metalurjik Kok       : 465 Kg

    Kuvarsit                 : 277 Kg

    Boksit                    : 63 Kg

    Soderberg              : 25 Kg

    Elektrik Enerjisi     : 3930 kwh/ton

elektrik ark fırnı ve ferrokrom üretimi
elektrik ark fırnı ve ferrokrom üretimi

 

FIRIN İÇİNDEKİ REAKSİYONLAR

Fe2O3+3C → 2Fe+3CO

                                FeO+C  → Fe+CO

                                Cr2O3+3C  → 2Cr+3CO

                                SiO2+2C  → Si+2CO

1 ton ferrokrom üretimi 4-4.5 MW elektrik enerjisi gerektirmektedir.

Not : 1 ton ferrokrom üretimi için harcanan enerji = Aylık ortalama 150KW enerji tüketen bir evin 2.5 yıllık enerjisi

1 YORUM

Yazı hakkında düşüncelerinizi ve sorularınızı yazabilirsiniz...