Elektroensefalografi ( EEG ) Nedir ? Ne İşe Yarar ?

1
2831

ELEKTROENSEFALOGRAFİ ( EEG )

Beyin hücreleri birbirleri arasında elektriksel uyarılarla iletişim kurarlar. Beyindeki elektiriksel hareketin ortaya çıkışı nöronların eylem potansiyellerini tetiklemesi ve aksonlar yardımıyla iletilmesi sonucu ortaya çıkar. EEG’ de bu elektriksel hareketleri korteksten toplama yöntemidir.
Belirli kurallar ile küçük, düz metal diskler yani elektrotları kafa derisi üzerine tellerle bağlayarak uygulanan bu yöntem beyin dalgalarını izler ve kaydeder.
Elektrotlar beyindeki elektriksel uyarıları analiz eder ve sonuçları kaydedilen bir bilgisayara sinyal olarak gönderir. Her bir elektrot 7 μV/mm standart bir hassasiyete sahiptir ve sensöre yakın alandaki ortalama potansiyeller ölçülür. Bu ortalamalar frekansa göre sınıflandırılarak ritmik etkinliği göstermek için güçlendirilir ve birleştirilir. Kaydedilen tüm bu elektrik potansiyellerindeki dalgalanmalara beyin dalgaları denir. Tüm bu kayıtlar da EEG olarak adlandırılır. Kafa derisinin yüzeyinden kaydedilen beyin dalgalarının yoğunlukları, 0 ila 200 mikrovolt arasında değişir ve frekansları her birkaç saniyede 50 veya daha fazla kez aralıkta değişir.

Dalgaların karakterleri, serebral korteksin ilgili kısımlarındaki aktivite derecesine bağlıdır. Dalgalar uyanıklık, uyku ve koma hali gibi durumlarda belirgin bir şekilde değişir. Çoğu zaman beyin dalgaları düzensizdir ve EEG’de belirli bir model görülmez.

EEG sinyallerinin doğru ölçümü beyin sinyallerinin doğru analizi için çok önemlidir. Buna bağlı olarak bu ölçümlerin nerede ve nasıl yapıldığı önemlidir. Bu nedenle beynin anatomik ve fizyolojik yapısı hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir.

Uluslararası 10-20 Elektrot Yerleşimi – Tek sayılar solda, çift sayılar sağ tarafta. F(rontal), T(emporal), P(arietal) ve O(ccipital)
Uluslararası 10-20 Elektrot Yerleşimi – Tek sayılar solda, çift sayılar sağ tarafta. F(rontal), T(emporal), P(arietal) ve O(ccipital)

1 YORUM

Yazı hakkında düşüncelerinizi ve sorularınızı yazabilirsiniz...