Dökme Demirin Genel İşlenebilirlik Özellikleri

1
1407

Dökme demir kalitelerine ait işlenebilirlik karakteristiklerinin belirlenmesi için yapının ve analiz sonuçlarının dikkate alınmasında yarar vardır.

-Silisyum oranı arttırılmış ferritik dökme demir yapısı daha mukavemetli ve daha az sünektir. Böyle bir yapı YT ( yıgıntı talaş ) olusumuna daha az meyillidir.

-Matris içerisinde perlit oranının arttırılması mukavemeti arttırırken islenebilirliği azaltır.

-Perlit ne kadar ince lamelli ve ince taneli ise işlenebilirliği o kadar düşüktür.

-Matris içerisindeki yaklasık %5 oranındaki serbest karbür islenebilirliği hızla düsürür.

-İşlenebilirlik açısından serbest karbürlerin etkisi perlitik bir matrise sahip DD’ler için çok daha olumsuzdur. Çünkü perlit matris içerisindeki parçacıklarını bağlar. Bu ise kesici kenarın en sert parçacıkları ferritik yapıda olduğu gibi yerinden çıkarması veya yumuşak ferrite gömmesi yerine kesmesini gerektirir.

Dökme demir islemede karşılaşılan aşınma tipleri abreziv, adheziv ve difüzyon asınmalarıdır. Abraziv asınma genellikle karbürler, kum kalıntıları ve daha sert çil yüzeyler nedeni ile oluşur. Adheziv asınma ve talaş yığılması düşük isleme sıcaklıklarında ve kesme hızlarında oluşur.

Dökme demirin kesici uç üzerine en kolay kaynak olan kısmı ferritik olan kısmıdır, bu durum hızın ve sıcaklığın artması ile önlenir. Öte yandan difüzyon aşınması da sıcaklığa bağlıdır ve özellikle yüksek mukavemetli dökme demir kalitelerinde yüksek sıcaklıklarda meydana gelir.

Bu kaliteler daha yüksek deformasyon direncine, dolayısıyla daha yüksek çalışma sıcaklıklarına sahiptir. Bu tip aşınma dökme demi r ile takım arasındaki reaksiyona bağlıdır ve bazı dökme demir işlemleri daha iyi yüzey kalitelerinin sağlanması amacı ile yüksek hızlarda seramik takımlarla gerçekleştirilir.

tornada talaş kaldırma

1 YORUM

Yazı hakkında düşüncelerinizi ve sorularınızı yazabilirsiniz...