Site icon Mühendis Alemi

Çekme Deneyi Hesapları Nasıl Yapılır ?

Çekme deneyi hesaplaması

Çekme testi malzemenin çalışma ortamında ne kadar yüke veya kuvvete karşı dayanağına dair bilgi edinmek için yapılır. Laboratuvarda yaptığımız deney sonucu makineden aldığımız grafik sonucuna bakarak hesaplamaları yapacağız.

çekme diyagramı

Numune ölçüleri:

Çekme testi öncesi çap (D0):  8 mm

Çekme testi sonrası çap (D1) : 4.4 mm

Çekme testi öncesi uzunluk (L0) : 80 mm

Çekme testi sonrası uzunluk (L1) : 97 mm

Uzunluk farkı (ΔL) = 97 – 80 = 17 mm

Yüzde uzama (ε) =ΔL / L0 = 17 / 80= 0.2125 = % 21.25

Yüzey alanı = A0 = ( ΠXD2  ) / 4 =( 3.14 X 82  ) / 4 = 50.24 mm2

Çekme dayanımı ( Rmax ) = Fmax / A= 27.15 X 103  N) / 50.24 =540.4 MPa

Akma dayanımı ( Rmin ) = Fmin / A0 = 19.41 X 103  N) / 50.24 =386.34 MPa                 Akma dayanımım malzemenin şekil değiştirmeksizin noktayı verir bu noktadan sonra malzeme şekil değişimine başlar.

Güvenlik katsayısı: Daha önceden belirlenen veya istenen güvenlik sayısıdır.

Kr = güvenlik katsayılı kullanım = Rmin (akma) / K  = 386,34 / 2 = 193.17 MPa

Bu hesaplamada güvenlik katsayısını (Xe) 2 olarak aldık. Yani 193.17 MPa kuvvet altında çalışırsa 2 kat güvenli olarak çalışır.

Exit mobile version