Yalın Üretim Nedir ? Teknikleri Nelerdir ?

0
1564

YALIN ÜRETİM

Yalın düşünce, 1950 yılların Japonya’sında Toyota mühendislerinin Ford üretim sistemi üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Yalın üretim  gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok, işçilik geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların  en aza indirildiği üretim sistemidir.

Yalın üretimin  hatasız üretim yapmak, maliyetleri azaltmak israfları ortadan kaldırmak vb. gibi amaçları onun firmalar tarafından benimsenmesini sağlamıştır. Yalın üretim her ne kadar üretim olayına kazandırdığı niteliklerle  biliniyor olsa da gerçek boyutunu içinde yer alan her faktörün isteklerini  aynı anda yerine getirmesi ve herkesin kazanmasını sağlamasına dayandırabiliriz.

Yalın üretim ve klasik üretim arasında bir karşılaştırılma yapıldığında aşağıdaki tablo karşımıza çıkar.

KLASİK ÜRETİM  YALIN ÜRETİM
Planlama Tahminleme Müşteri talebi
Üretim Stok Müşteri talebi
Bekleme Süresi Uzun Kısa
Üretim Hacmi Geniş-Küçük Devamlı Akış
Esneklik Düşük Yüksek

Tablo 1:Yalı n Üretim- Klasik Üretim Karşılaştırma tablosu

Tablodan da anlaşılacağı üzere yalın üretimin üretim sisteminde ne kadar büyük öneme sahip olduğunu görebiliriz. Yalın üretimin tabi ki de uygulanmasında sakıncalar vardır. Örnek vermek gerekirse ekstrem üretim talebinde  risk faktörü taşımaktadır.

Yalın üretimin Türk sanayisindeki yeri ve önemi nedir?

Yal ın üretim sistemi Türkiye’de 1990′ lı yıllardan sonra uygulanmaya başlamıştır. Özellikle otomotiv sektöründe aktif olarak kullanılmaktadır. Ülkemizdeki kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve ürün maliyetlerini düşürmek adına israfların ortadan kaldırılması bu yaklaşımla mümkün olmaktadır.

YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ

Aşağıda 9 farklı yalı n üretim tekniği yer almaktadır. Bunları ilerleyen yazılarımızda açıklayamaya çalışacağız .

  1. Kanban ya da “Çekme” Sistemi
  2. 5S:Sınıflandır, Sırala, Sil, Standartlaştır, Sürdür
  3. Tek-Parça Akışı
  4. Makineler/Atölyeler Arası Senkronizasyon: Toplam İş Denetimi
  5. U-Hatları, İş Rotasyonu ve İş Tanımları
  6. Poka-Yoke ya da Otonomasyon
  7. Tekli Dakikalarda Kalıp Değişimi
  8. Kalite Çemberleri
  9. Toplam Üretken Bakım

Yazı hakkında düşüncelerinizi ve sorularınızı yazabilirsiniz...