Uzay Asansörü Fikri Nedir?

0
1659

Uzay Asansörü, bir ucu yeryüzüne bağlı diğer ucu dünyanın jeosantrik(dünya yüzeyi, yaşadığımız yer ) noktasından ötede bir karşıt ağırlığa bağlı bulunan, dünyayla eşdeğer açısal hız ve sabit bir yörünge uzaklığında hareket eden, yaklaşık 100.000 km uzunluğunda bir kablo ve ek sistemle oluşturulması düşünülen taşıyıcı bir sistemdir.

İlk olarak Rus bilgin Konstantin Eduardoviç Tsiolkovski eserlerinde kaleme almıştır. Ardından 1950’li yıllarda yine Rus mühendis Artsutanov ‘un bu düşüncelerini açıklamasıyla giderek yayılmıştır.

Bu güne kadar uzay asansörünün yapılamamasının en önemli nedeni bu uzunlukta kullanılabilecek ve ihtiyaça cevap verebilecek özelliklerde malzeme eksikliğidir. Yapılan çalışmalar sonucunda uygulamaya giren karbon-nanotüpler, mukavemet ve özgül ağırlık bakımından çelik ve benzeri malzemelerden daha üstündür.
Bilimsel verilere göre karbon-nanotüpler çelikten 100 kat daha güçlü ve polimerler kadar esnek olma potansiyeline sahip ve hem de hafif olup uzay asansörünün yapımı için kilit bir malzeme olarak görülmektedir.

Projenin en önemli safhalarından biri de kablonun yerleştirilmesidir. İlk olarak bir uzay mekiği yardımıyla elemanlar alçak dünya yörüngesine, burda monte edildikten sonra sistem jeosantrik noktaya taşınacaktır. Jeosantrik noktadan kablo ağırlık veya harici bir itici kullanılarak dünyaya doğru salınacak, yeryüzüne ulaşan kablo, bağlanması düşünülen yüzer platforma sabitlenecektir.

Alçak dünya yörüngesi; Dünya’nın etrafında 160 km – 2000 km yüksekliğine kadar olan aralığa denk gelen bir yörüngedir.

Dünya’nın dönüşü projeyi pozitif etkileyeceği, merkezkaç ivmesi sayesinde uzay asansörü kablosu dışa(uzaya) doğru itileceği, yerçekiminin aşağı doğru etkisi ile birlikte elde edilen yukarı yönde bir gerilme bileşeni kabloyu dikey yönde kararlı dengede ve gergin bir durumda tutacağı beklenmektedir. Kablonun dünyada olan kısmı bir yüzer platforma, uzaydaki diger ucununda dengeleyici bir kütleye bağlanmasıyla kablonun yerleştirilmesi tamamlanmış olacaktır.

Uzay asansörleri pratik ve ekonomik olduğu taktirde bazı tehditleri mevcuttur. Önemli tehlikelerden birisi asansör kablolarına zarar verebilecek olan yıldırımlardır. Fırtınaların olduğu bu yerlerde, platformun yer değiştirme riski düşünülmektedir. Rüzgarlarda kablonun oluşturduğu sürtünme kuvveti , kablonun kesitine bağlı olarak kesit zayıflamasına yol açabilecektir.

Bu proje için bir çok şirket şimdiden patentler almakta ve araştırmalar yapmaktadır.

Yazı hakkında düşüncelerinizi ve sorularınızı yazabilirsiniz...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.