TRAKTÖRLER

0
992

Traktör, hareketli enerji kaynağı olarak tarımsal işletmelerin temel kuvvet kaynağını oluşturur. Çeşitli iş makinelerinin çalıştırılmasına olanak verir.Tarımsal faaliyetlerde kullanılan tekerlekli, paletli veya her ikisi birlikte mevcut kendi yürür kuvvet makinesi olarak tarif edilebilir.

Traktör Fransızca kökenli bir kelime olup, kelime olarak çeken manasına gelmekte ise de bugün için traktörlerde çeki işlerinin yanında kasnak, kuyruk mili, yükleme-boşaltma gibi çalışmaların yapılmasında da faydalanılmaktadır.İlk olarak gerçekleştirilen traktör demir tekerlekli olup buhar makinesi ile tahrik ediliyordu. Bunar 1920 yılından itibaren seri halde üretilmeye başlandı.

Traktörlerin Sınıflandırılması

    1. Yürüme Şekillerine Görea)Lastik Tekerlekli Traktörler     b)Paletli Traktörler
    2. Çeki Şekillerine Göre                                                                                          a)4×4 Traktörler  b)4×2 Traktörler
    3. Çalışma Alanına Göre                                                                                           a)Bağ ve Meyve Bahçesi Traktörleri    b)Çapa Traktörleri
    4. Çalışma Alanına Göre Traktörler                                                                           a)Üniversal Traktörler      b) Standart Traktörler

Traktörlerin Ana Yapı Elemanları

Traktörlerin ana yapı elemanları; motor, kavrama, aktarma organları, yürüme organları, dümenleme organları,fren donanımı, alet bağlantı elemanları ve güç çıkış organlarıdır.

1-Motor

Motor, traktörün güç kaynağı olduğu için en önemli elemanıdır. Motorun birçok özelliği, traktörün verimli, uygun ve kaliteli iş yapmasını etkiler. Örneğin, özgül yakıt tüketimi yüksek bir motora sahip traktörle yapılan işler daha pahalı olmaktadır.Traktörler de iki zamanlı, dört zamanlı, içten patlamalı ve içten yanmalı motorların tüm tiplerine rastlanmakta ise de, en fazla dört zamanlı içten yanmalı motorlar kullanılmaktadır.Bir dingilli traktörlerde genellikle iki ve dört zamanlı içten patlamalı motorlar kullanılmakta, standart tarla traktörlerinde ve büyük tırtıllı traktörlerde ise dört zamanlı içten yanmalı motorlar kullanılmaktadır.

2-Kavrama

Kavramalar, motor ile vites kutusu arasında çözülebilir bir bağlantı sağlamaktadır. Kavrama pedalına (debriyaj pedalına) basıldığında motor ile vites kutusu arasındaki bağlantı çözülmekte, yani motordan aktarma organlarına güç iletimi olmamaktadır. Bu sırada vites değiştirme sağlanmaktadır.

Kavramanın görevi şu şekilde özetlenebilir:

İlk hareket sırasında motorun hareketini tekerleklere ileterek taşıtın sarsıntısız olarak harekete geçişini sağlamak.

Traktör hareket halinde iken vites değiştirmek için motordan vites kutusuna hareket iletimini geçici olarak kesmek.

Gerekli hallerde motorla güç aktarma organlarının bağlantısını kesmek. Fren, iş mak. Tıkanıklık

Tarım traktörlerinde genellikle mekanik ve hidrolik kavramalar kullanılmaktadır.

Diğer yapı elemanları bir sonraki yazılarda daha detaylı olarak verilecektir.

Türkiye’de bulunan traktör sayıları 2010-2015 yılları arası

Yazı hakkında düşüncelerinizi ve sorularınızı yazabilirsiniz...