Mukavemet Arttırıcı İşlemler Nelerdir ?

mukavemet nedir, mukavemet nasıl kazandırılır, kaç çeşit mukavemet kazandırma yöntemi vardır., Soğuk İşlemnedir nasıl yapılır, Çökelme Sertleştirmesi (Yaşlandırma) nedir nasıl yapılır Dispersiyon (çözündürme) ile Sertleştirme nedir nasıl yapılır, Alaşım Sertleştirmesi nedir nasıl yapılır Tane Boyutunu Küçülterek SertleştirmeMartenzitik Dönüşüm ile Sertleştirme Deformasyon Yaşlandırması gibi sorulara cevap verdik

0
15063

Mukavemet arttırıcı işlemler, teknolojik malzemelerin teknik kullanımlarında mekanik özelliklerin bilinmesi ve iyileştirilmesi, ve bu cümleden olarak ” mukavemetin arttırılması ” daima öncelikli ve teknik önemi açık bir konudur. Teknolojik kullanımlarda mukavemetin arttırılmasıyla esasen akma (malzemenin şekil değiştirmeye başladığı gerilme) gerilmesinin yükseltilmesi amaçlanır.

Akma (malzemenin şekil değiştirmeye başladığı gerilme) gerilmesinin yükseltilmesi amaçlanır. Akma gerilmesinin yükselmesi, dış yüklemeler ve iç gerilmeler altında malzemede kalıcı şekil değişiminin gecikmesi demektir. Bu yöntemler metalik malzemelere uygulanmaktadır.

çekme testi grafiği
çekme testi grafiği

1. Soğuk İşlem

2. Çökelme Sertleştirmesi (Yaşlandırma)

3. Dispersiyon ile Sertleştirme

4. Alaşım Sertleştirmesi

5. Tane Boyutunu Küçülterek Sertleştirme

6. Martenzitik Dönüşüm ile Sertleştirme

7. Deformasyon YaşlandırmasıBu 7 yöntemin nasıl yapıldığını ilerleyen yazılarımda görebilirsiniz. Merak da kalın 🙂