Kaizen ( İyiye Doğru Değişim) Metodolojisi

0
2425

Japon felsefesine göre hiç  bir şey eksiksiz değildir. Bu düşünceden yola çıkarak eksiksize ulaşmaya çalışılmıştır. Bu arayışla  Japonca  kai (değişim) ve  zen ( daha iyi anlamına gelen)  sözcüklerden kaizen kavramı ortaya çıkmıştır. Kaizen, işyerlerinde, ekipman, işçilik, malzeme ve enerji kullanımına yönelik kayıpların sürekli iyileştirmelerle sıfırlanmasını hedefler. Bunun dışında, çevre, sağlık, güvenlik ve tüm diğer iş süreçlerindeki olumsuzlukların iyileştirilmesi çalışmalarını da kapsar.

Kaizen felsefesi iş dünyasında çok önemlidir. Gelişen teknoloji ve rekabetle arttıkça şirketler pazar payı bulmak için hem üretimlerini hatasız, zamanında ve minimum maliyetle yapmalıdır.

Kaizen metodolojisi de tam olarak şirketin faaliyeti sırasında meydana gelen veya gelebilecek sorunların oluşmaması için çözüm yolları üretmek ve iyileştirmeler yapmaktır amacındadır.

Kaizen metodolojisi özetle 3 aşamadan oluşur;

1.Sorunu belirleme

2.Fikir üretme

3.Sorunun çözümü

 Sorunu belirleme :

Kaizen metodolojisinin ana nedeni sorunu çözmek ve iyileştirmektir.Sorun o yüzden şirketin gelişimini engelleyen her şey olabilir.

Çözüm üretme :

Bulduğumuz sorunu çözmek için çeşitli sorunu çözecek fikirler üretmek, fikirlerin avantaj ve dezavantajlarının tartışılıp ve karara bağlandığı aşamadır.

Sorunun çözümü:

Sorunu çözmek için bulduğumuz fikrin uygulanması ve fikir başarılıysa yaygınlaştırılması aşamasıdır.

Piyasayla rekabet etmek ve varlığını sürdürmek için her şirket kendini geliştirmek zorundadır.

Bu yüzden kaizen metodolojisi bir şirketin gelişimi ve faaliyetine devam etmesi için çok önemli bir kavramdır. Bu kavramı uygulamak için her şirket kendi faaliyet raporlarını, girdi-çıktı bilgilerini ve yaşanan olayları titizlikle kayıt altına alınmalı ve belli zaman aralıklarında incelenmelidir.

Kaizen kavramı ekip çalışmasıyla başarıya ulaşmaktadır.Bunun için firmalar çalışanlarıyla belli zamanlarda toplantılar düzenleyerek şirketin durumunu, sorun varsa sorunları veya iyileştirme olabilecek konuları konuşarak gerekli iyileştirmeleri yapmalıdır.

Kaizen kavramı şirketin her çalışanına aşılanması gereken çok önemli bir kavramdır. Çünkü baştada dediğimiz gibi hiç bir şey eksiksiz değildir ve eksikliği veya  iyileştirmeyi  herkes fark edebilir.Kaizenin amaçı yavaş yavaş ve risk almadan küçük yatırımlarla büyümektir.Batı modeli gibi büyük yatırımlarla hızlıca büyümek değildir.

Kaizen örnekleri :

kaizen örneği
kaizen örneği
kaizen örneği 2
kaizen örneği 2

Kaizen sonucunda hem iş gücünden hemde zamandan kazanç sağlanır. Yukarıdaki örneklerde de olduğu gibi her yerde kaizen örneğini uygulayabilirsiniz. Hiç bir şey mükemmel değildir.

Yazı hakkında düşüncelerinizi ve sorularınızı yazabilirsiniz...