Bazik Oksijen Fırını (BOF) Nedir? Ne İşe Yarar ?

Bazik Oksijen Fırını (BOF) Nedir, Bazik Oksijen Fırını (BOF) Ne İşe Yarar, Bazik Oksijen Fırını (BOF) nerelerde kullanılır Bazik Oksijen Fırını (BOF) nasıl çalışır sorularına cevap verdik

1
5453

Entegre Demir Çelik Fabrikalarında Yüksek fırında demir cevheri eritilerek sıcak maden (pik) elde edilirken çelik, Çelikhane ünitesinde üretilir. Konverterlerde yüksek saflıkta oksijen kullanarak pik demiri, içindeki karbon miktarı azaltmak suretiyle çelik haline dönüştürülmektedir. Çelikhanenin ana ekipmanı Bazik oksijen konverterleridir ( fırını). Konverterlerin üstten oksijen üflemeli,alttan üflemeli ve kombine üflemeli tipleri vardır. İsdemirde bulunan üstten üflemeli 3 konverterin kapasiteleri 200 ton’dur.

Konverterin temel girdileri yüksek fırınlardan gelen sıcak maden, hurda ve oksijendir.Toplam şarjın % 70-80 ‘i sıcak maden ,gerisi hurdadır.Sıcak maden ve hurda şarj edilmiş fırına % 99.5 saflıkta oksijen supersonik bir hızla 16-18 dakika üflenir. Oksijen sıvı madende bulunan karbon,silis gibi elementlerle reaksiyona girer. Bu reaksiyon ekzotermik (ısı verici ) olup meydana gelen ısı banyodaki hurdayı eritir ve madenin ısısını 1450 °C den 1650 °C ‘ye çıkarır.
Üflenen oksijen aynı zamanda demir,mangan,fosfor ile de reaksiyona girer.Fakat oluşan ısı diğerlerine göre daha azdır.Karbonun oksijenle reaksiyona girmesiyle oluşan ana reaksiyon sonu CO gazının tekrar oksijenle reaksiyonu ile açığa çıkan ısı da tekrar sıvı banyosuna ısı katkısında bulunmaktadır.

Bof genel akım şeması
Bof genel akım şeması
bof
bof

Konverter prosesi sonunda sıcaklığı 1600 – 1650 C , belirli kimyasal analize sahip çelik elde edilir . Bu ürün konverter döküm koridoru tarafına eğilerek döküm deliğinden ısıtılmış transfer potasına boşaltılır. Buradan ikincil metallurji istasyonuna gönderilir . Sonraki proses çeliğin katı forma dönüştürüldüğü sürekli döküm tesisleridir .

 

bof2
bof

1 YORUM

Yazı hakkında düşüncelerinizi ve sorularınızı yazabilirsiniz...