Site icon Mühendis Alemi

Alkol Metre Nasıl Çalışır ?

alkol metre

alkol metre ölçümü

Dünyadaki kazaların neredeyse tamamına yakını sürücü hatalarından meydana gelir ve bunu da büyük bir bölümünü alkollü araç kullanılması sonucu olur. Ülkelerin araç kullananlarla ilgili eğitim ve reklamın yanı sora ağır cezalandırmalar yapmasına rağmen, trafik polisleri hala sarhoş sürücüleri trafikten engellemek için yoğun çaba harcamaktadır.Trafik polisleri genellikle sarhoş olduğundan şüphelendiği sürücüleri test etmek için alkol metre olarak adlandırılan  bir cihazı kullanır.

Bu cihazın kimyasal temeli bir redoks reaksiyonudur. Sürücünün nefes örneği, alkalin özücünün içine asidik potasyum dikromat solüsyonu ile muamele edildiğinde çekilir. Soluktaki alkol (etanol) asetik aside aşağıdaki denklemde gösterildiği gibi dönüştürülür.

alkol metredeki reaksiyon
alkol metrenin çalışma mantığı

 

Bu reaksiyonda etanol asetik asit ile oksitlenir ve turuncu-sarı dikromat iyonundaki krom (VI), yeşil krom (III) iyonuna indirgenir. Sürücünün kan alkol seviyesi, bu renk değişiminin derecesini ölçerek kolayca anlaşılabilir (cihazdaki kalibre edilmiş bir sayaçtan okunur). Ülkemizdeki alkol promil sınırı 0.5 promildir . 0.5 promil ve üzeri promil değerleri araç kullanmak için yasaktır.

0.5  promil, 100 milimetre kanda 50 miligram alkol olduğunu anlatır. Bu ağırlığı hacme oranlamak olsa ve mantıklı gelmesede çok küçük sayılarla uğraşmamak için doğru bir çözümdür.

Exit mobile version