4. Endüstri Devrimi Neler Vadediyor ?

1
252

“Devrim” kelimesi bir anı ve radikal bir değişikliği temsil eder. Devrimler aynı zamanda insan olmanın farklı özelliklerini bize gösteren tarihsel kılavuzlardır.

İnsanoğlu, avcı-toplayıcı alışkanlıklarını yaklaşık on bin yıl önce bıraktı ve tarımla uğraşmaya başladı. Bu, yerleşik hayata geçiş gibi çok sayıda radikal değişikliği getiren “Tarım Devrimi” idi. Tarım Devrimi’ni, 18. yüzyıldan günümüze dek süren Sanayi Devrimleri izledi.

İlk Sanayi Devrimi 1760’lardan 1840’a kadar sürdü. Buhar motorunun keşfi ve demiryollarının yapımı bu devrimin yapılmasına öncülük etti. İkinci Sanayi devriminin yapılması 20. Yüzyılın başlarına denk geldi. Elektriğin ve montaj hatlarının keşfi İkinci Sanayi Devriminin yapılmasında öncü oldu.

Üçüncü Sanayi Devrimi 1960’lı yıllarda başladı. Devrim aynı zamanda “Bilgisayar Devrimi” veya “Dijital Devrim” olarak da adlandırılıyor. “Dijital Devrim ” aynı zamanda yarı iletkenlerin, dolayısıyla kişisel bilgisayarların ve internetin de bulunduğu dönemdir.

Bu ifadelere göre günümüzde yapılan keşifler, bize Dördüncü Sanayi Devrimi döneminde olduğumuzu gösterebilir.

Endüstri 4.0” olarak adlandırılan yeni sanayi devrimi, onlar gibi sistematik ve toptan değişiklikler getirdiği için, diğer sanayi devrimleri ile tarihsel bir bağlama sahiptir. Yeni sanayi devrimi aynı zamanda çeşitli dallara ayrılmıştır.

Devrimin fiziksel, dijital ve biyolojik boyutları vardır. Bu boyutlar aynı zamanda “Megatrendler” olarak da isimlendirilmektedir. Megatrendler’deki çalışmaların hızlandırılması ile birlikte insan yaşamına katkıda bulunacak farklı teknolojiler geliştirilmeye başlanmıştır.

Endüstri 4.0 büyük ekonomik değişiklikler getirmiştir. Devrimin içerdiği yenilikler, ülkelerin ekonomik büyümelerini hızlandıracak veya yavaşlatacaktır. İstihdam oranları da otomasyon alanındaki yeni gelişmelerin etkisiyle değişecektir.

Müşteri ihtiyaçları değişecek ve şirketler bu ihtiyaçlara yeni teknolojilere erişmeye çalışarak yanıt vereceklerdir. Bunun yanında iş verimliliğini arttırmak, şirketlerin yeni teknolojiler içinde aradıkları en büyük özellik olacaktır.

Devletler de ellerini yeni teknolojilerin nimetleri ile güçlendireceklerdir. Bu gelişme insanların hayatlarına müdahale gücünü arttırdığından etik sorunlar doğuracak, insan hakları ihlallerine zemin hazırlayacaktır. Bunun yanında güvenlik açıkları da hiçbir zaman olmadığı kadar fazla olacaktır.

Kaynakça:

K. Schwab, Fourth Industrial Revolution, Istanbul: Optimist, 2016.

1 YORUM

Yazı hakkında düşüncelerinizi ve sorularınızı yazabilirsiniz...